Aktualności

Zawiadomienie o Walnym Zebraniu Członków

Kategoria: Ogłoszenia

Zaproszenie

Zarząd Stowarzyszenia Informatycznych i Innowacyjnych Technologii – SIIT serdecznie zaprasza na Walne Zebranie członków oraz zebranie Zarządu, które odbędzie się w dniu 22.06.2017 o godz. 17:00 w sali konferencyjnej na II piętrze, ul. Związkowa 26.

Drugi termin Walnego Zebrania ustala się na godz. 17:30 tego samego dnia.

Porządek obrad:

  1. Przywitanie i otwarcie Walnego Zebrania.
  2. Wybór przewodniczącego Walnego Zebrania, protokolanta.
  3. Przedstawienie sprawozdania z dotychczasowych działań.
  4. Przedstawienie przyszłych działań.
  5. Zakończenie Walnego Zebrania.

Z wyrazami szacunku

Prezes Zarządu
Rafał Garbacz